home   PO Box 567, Strand, 7139, South Africa
Expert tips for enjoying life after 50

Leef voluit in jou prima jare

PRIMA TYD

Deur Johannes Jordaan
Uitgegee deur Helderberg-Uitgewers, 2013

RESENSIE DEUR PIETER VAN NIEKERK (uit KERKBODE)

Die ervare aftree-raadgewer en boedelbeplanner, Johannes Jordaan, deel sy praktiese kennis en ondervinding in hierdie boek om kwaliteit tot die leser se jare bo 50 by te voeg. Jordaan skryf sy hoofdoel met die publikasie is om vir persone tussen 50 en 65 jaar die weg na geluk en vervulling gedurende hulle Leef voluit in jou prima jare “prima jare” aan te dui. Jonger lesers sal dit ook waardeer. Afrikaanse boeke oor dié onderwerp is skaars. Ek weet net van een soortgelyke boek, maar dit het al 13 jaar gelede verskyn. Prima tyd is ’n waardevolle gids met ’n rykdom van wyse woorde, gewoon praktiese advies, kwinkslae en prettige illustrasies. Die boek het 10 hoofstukke wat raad gee oor onder meer finansiële en boedelbeplanning, die kies van ’n geskikte woonplek, hoe om jou veiligheid te verseker en jou gesondheid op te pas.

Die skrywer was dapper om ook oor ’n tema soos “geestesgesondheid” te skryf. Hy maak van Albert Ellis se psigoterapeutiese model gebruik. Dit vereis goeie insig en opleiding. Jordaan meld ook dat deskundige advies by die Nywerheids- en Kleinsake-ontwikkelingskorporasie gekry kan word. Dié instellings bestaan egter nie meer nie. Dit is in 2012 met SEFA (Small Enterprise Finance Agency) vervang. Ek is ook nie seker wat die funksie van die evalueringsvrae aan die einde van elke hoofstuk is nie. Dit sou waarde toevoeg indien die geslote vrae oop sou wees. Soos om die leser aan die hand van oop vrae te laat nadink, daaroor te gesels en, indien nodig, hulp en leiding te vra.

In geheel genome, het Prima tyd heelwat meriete en is dit ’n nuttige sleutel tot ’n gelukkige aftrede.

Dr Pieter van Niekerk is ’n teoloog, skrywer en vryskutresensent.